معرفی اعضاء انجمن

هیات مدیره:

خانم مهندس پریسا زارعی
جناب آقای دکتر مصطفی ده مولایی
جناب آقای دکتر عبدالرضا پیرحسینلو

بازرسان:

خانم مهندس نغمه رحیمی
خانم مهندس افسون طباییان

اعضای اصلی و کارگروهها:

کارگروه تجارت الکترونیک : جناب آقای دکتر مصطفی ده مولایی

کارگروه تولید محتوی الکترونیکی: خانم مهندس پریسا زارعی- Parisa.zareie.aut90@gmail.com- @PZMarkazi

کارگروه توسعه برنامه های گوشی های هوشمند، جناب آقای مهندس میثم فراهانی

کارگروه توسعه برنامه های وب و شبکه های اجتماعی، جناب آقای مهندس میلاد فراهانی- miladkamalabady@gmail.com- @milad_fa

کارگروه شبکه و سخت افزار، جناب آقای مهندس اجدرلویی

کارگروه پویا نمایی و توسعه انیمیشن، جناب آقای مهندس جمشیدی

کارگروه توسعه برنامه های ویندوز، سرکار خانم مهندس دانیالی- m_daniali36@yahoo.com