کارگروه زبانهای برنامه نویسی تحت ویندوز

اهداف کارگروه زبانهای برنامه نویسی تحت ویندوز

  • طراحی و ساخت نرم افزارهای تحت ویندوز با زبان برنامه نویسی C# و تکنولوژیهای به ­روز، ارتباط با پایگاه داده مانند EntityFramework
  • ارتقا دانش مرتبط با این حوزه مانند استفاده از فریمورک WPF و زبان برنامه نویسی پایتون
  • ماکرونویسی با زبان VBA(Visual Basic For Application) در اکسل که در برخی فایلهای اکسل برای ساده سازی برخی تجزیه و تحلیلهای آماری و ساده سازی فایلها می توان از آن استفاده کرد.
  • استفاده از نرم افزارهای هوش تجاری مانند PowerBI برای تحلیل فایلهای اکسل
  • آموزش نیروی متخصص جهت آموزش زبانهای برنامه نویسی ساده برای کودکان مانند scratch
  • برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مورد نیاز مرتبط با این کارگروه

برای این منظور از ایده ها و پیشنهادات همکاران محترم برای تولید نرم افزار یا آموزش در این حوزه استقبال می شود.

مدیر کارگروه

خانم مهندس دانیالی
مدیر کارگروه توسعه برنامه های تحت ویندوز

ایمیل ارتباط با مسئول کارگروه : m_daniali36@yahoo.com